Wizualizacja

Wizualizacja to bardzo skuteczna metoda, którą można wykorzystać na wiele sposobów – także w pracy edukacyjnej. Wizualizacje to obrazowe przedstawienia faktów lub procesów albo dodanie obrazów do języka pisanego lub mówionego.

W literaturze przedmiotu używa się również takich terminów jak sketchnoting czy visual facilitation. Dzięki wizualizacji wiedza może być lepiej zakotwiczona w mózgu i można stworzyć szerszą podstawę zrozumienia. Już Albert Einstein stwierdził: „Jeśli nie mogę wizualizować, nie mogę zrozumieć!“. To, co już Einstein wyraził ponad 50 lat temu, jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek.

Wizualizacja jest narzędziem do uczenia się i nauczania oraz narzędziem uzupełniającym język – co czyni ją tak samo pomocną w projekcie międzynarodowym, jak i w pracy z dziećmi.