Mapa współpracy

Współpraca ma wiele twarzy. W szczególności duże znaczenie ma tworzenie sieci kontaktów poza własną instytucją. Realizacja tego celu stanowi centralny element projektu GANZerTAG i jest symbolizowana w logo przez różnokolorowe, połączone ze sobą kropki. Spojrzenie poza własny horyzont umożliwia uczenie się z różnic, ponieważ otwiera horyzonty do porównań. Prowadzi to do oceny i rozwoju (nowych) kompetencji, co stanowi ważne wzbogacenie własnej twórczości. Ogólnie można stwierdzić, że tworzenie sieci współpracy inicjuje ciągłe procesy zarządzania w instytucji edukacyjnej.

Mapa współpracy jest instrumentem pozwalającym w szybki i łatwy sposób określić rzeczywisty stan własnej instytucji oraz uwidocznić potencjały rozwojowe poprzez dialog.