Analiza SWOT

SWOT este un acronim pentru punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările. Puterea specială a SWOT constă în arătarea unor noi modalități și posibilități de a avansa instituţia și/sau proiectul. Prin urmare, analiza SWOT este un instrument util pentru a vă înțelege propriile puncte tari și puncte slabe, pe de o parte, și pentru a identifica noi oportunități și riscuri existente, pe de altă parte.

Cu ajutorul analizei SWOT punctele forte și punctele slabe ale unei instituţii/ ale unui proiect sunt comparate cu oportunitățile și riscurile mediului. Acest instrument nu este folosit doar pentru poziționare, ci și pentru dezvoltarea unei strategii adecvate, pentru utilizezarea resurselor în mod rațional, pentru inițierea proiectelor adecvate și luarea măsurilor adecvate. Analiza SWOT poate fi folosită și ca instrument pentru determinarea propriei poziții și dezvoltarea unei strategii. Toate acestea fac ca analiza SWOT să fie interesantă și valoroasă pentru multe situații și nevoi.