Analiza SWOT

SWOT to akronim oznaczający Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse) i Threats (zagrożenia). Szczególną siłą SWOT jest identyfikowanie nowych sposobów i możliwości posunięcia instytucji i/lub projektu do przodu. Analiza SWOT jest więc pomocnym narzędziem do zrozumienia własnych mocnych i słabych stron z jednej strony oraz do identyfikacji nowych szans i istniejących zagrożeń z drugiej.

Za pomocą analizy SWOT porównuje się mocne i słabe strony instytucji/projektu z szansami i zagrożeniami otoczenia. Instrument ten służy nie tylko do pozycjonowania, ale także do opracowania odpowiedniej strategii, rozsądnego wykorzystania zasobów, inicjowania odpowiednich projektów i podejmowania wynikających z nich działań.

A analiza SWOT może być również wykorzystana jako instrument pozycjonowania i tworzenia strategii własnej osoby. Wszystko to sprawia, że analiza SWOT jest ciekawa i wartościowa w wielu sytuacjach i warunkach.