Factori de reuşită pentru proiectul GanzerTag: Importantă este relaţia!

În proiectul GANZertAG au fost filtrați diferiți factori de succes pentru predare și asistenţa pe tot parcursul întregii zile. Din toate exemplele practice a reieşit clar importanţa calităţii relației, care are o relevanță ridicată pentru învățare și dezvoltare. Aprecierea, grija, respectul și încrederea formează baza pentru partea emoțională a învățării. Prin urmare, importanța relației este subliniată prin toți factorii de reuşită.

Obiective

A participa, ca instituție, pentru cauza comună înseamnă a defini obiective comune care sunt adaptate individual. Adaptarea individuală trebuie să fie efectuată în mod regulat și să implice niveluri diferite.

Un mediu mai sigur oferă atât educatorului, cât și copilului spațiul necesar pentru a încerca și a încerca lucruri noi.

Relaţia

În contextul educațional, relația nu este doar un scop în sine, ci întotdeauna o interacțiune între atențiea comună, înțelegerea celuilalt, între empatie și rezonanță.

Resurse

În contextul pedagogiei, termenul „resursă” se referă la resursele materiale și imateriale, atât ale oamenilor, cât și ale sistemelor. Proiectarea educaţiei pe parcursul întregii zile se bazează pe resursele financiare, temporale, spațiale și de personal.

Rețelele și strategiile permit utilizarea optimă a resurselor. Este important ca investițiile în educație să fie ridicate, mai ales la începutul parcursul educațional

Orientarea către resurse se referă o atitudine care se concentrează pe găsirea resurselor.

O relație bună între cei implicaţi în educaţia pe parcursul întregii zile este baza pentru resursele care urmează să fie utilizate în mod eficient.

Soluţii creative

Punerea în aplicare a educației holistice necesită creativitate și inovare. Acțiunea de rezolvare a problemelor și dezvoltarea personală necesită gândire, acțiune și modelare în libertatea structurală, organizațorică și temporală.

Entuziasmul conectează și încurajează oamenii să implementeze soluții creative într-o relație durabilă.

Participare

În discursul pedagogic, participarea se referă la o atitudine în care spațiile pentru autodeterminare și codeterminare sunt create în mod fiabil și continuu. În acest proces sunt implicați toți actorii și toate nivelurile

O viziune consecventă asupra oamenilor și  relația bună între ei, caracterizată de respect și încredere, reprezintă o condiție prealabilă pentru o participare reală. Eșecurile pot fi o parte necesară a procesului de participare