Χάρτης συνεργασίας

νεργασία είναι πολυπρόσωπη. Ειδικότερα, η δημιουργία δικτύου εκτός του εκπαιδευτικού οργανισμού σας έχει μεγάλη σημασία. Η υλοποίηση του δικτύου αποτελεί κεντρικό σημείο του έργου GANZerTAG και συμβολίζεται στο λογότυπο με τις διασυνδεδεμένες κουκίδες διαφορετικού χρώματος. Το να κοιτάζει κανείς έξω από το δικό του πλαίσιο επιτρέπει τη μάθηση από τη διαφορετικότητα, επειδή ανοίγονται νέοι ορίζοντες για σύγκριση. Αυτό οδηγεί στην αξιολόγηση και την ανάπτυξη (νέων) ικανοτήτων: Ένας σημαντικός παράγοντας εμπλουτισμού της δικής μας εργασίας. Συνολικά, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η δικτύωση καθιερώνει συνεχείς διαδικασίες διαχείρισης στον εκπαιδευτικό οργανισμό.

Koopertionslandkarte – Χά Ο χάρτης συνεργασίας είναι ένα εργαλείο για τον γρήγορο και εύκολο προσδιορισμό της πραγματικής κατάστασης δικτύωσης του δικού σας οργανισμού και για την προβολή των δυνατοτήτων ανάπτυξης του μέσω του διαλόγου.

Koopertionslandkarte – Χάρτης συνεργασίας

Intensität der Kooperation – Βάθος της συνεργασίας

Dieses Bild hat ein leeres Alt-Attribut. Der Dateiname ist Bild5.png