Οπτικοποίηση

Η οπτικοποίηση είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους – και στο εκπαιδευτικό έργο. Οι οπτικοποιήσεις είναι εικονογραφικές αναπαραστάσεις γεγονότων ή διαδικασιών ή η προσθήκη εικόνων στη γραπτή ή προφορική επικοινωνία.

Στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται επίσης όροι όπως sketchnoting και οπτική διευκόλυνση. Μέσω της οπτικοποίησης, η γνώση μπορεί να εδραιωθεί καλύτερα στον εγκέφαλο και να δημιουργηθεί μια ευρύτερη βάση κατανόησης. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε ήδη δηλώσει: „Αν δεν μπορώ να οραματιστώ, δεν μπορώ να καταλάβω!“ Αυτό που εξέφρασε ο Αϊνστάιν πριν από πενήντα και πλέον χρόνια είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η οπτικοποίηση είναι ένα εργαλείο για τη μάθηση και τη διδασκαλία και ένα εργαλείο που συμπληρώνει τη γλώσσα – γεγονός που την καθιστά εξίσου χρήσιμη σε ένα διεθνές έργο όσο και στην εργασία με παιδιά.